Oblast centrálních plání zasahuje i do sousedního Národního parku Bavorský les. V tomto území se rozkládá nejrozsáhlejší území horských smrčin v celé České republice. Lesem porostlé horské hřebeny byly poznamenány činností člověka a v současné době jsou ovlivněny větrnými kalamitami a přemnožením kůrovce. Na rozsáhlých plochách odumřelo horní stromové patro, ale na mnoha místech již roste nová a věříme, že stabilnější, generace přírodních lesů. Nejlépe se vzrostlá původní vegetace zachovala v okolí rašelinišť, které zde místy utváří celé obrazy krajiny. Na rašeliništích se vyskytují mnohé ohrožené rostlinné druhy, které se zajímavým způsobem přizpůsobily životu v drsných podmínkách hor a kyselých rašelinišť. Mnozí zástupci fauny patří rovněž k nejohroženějším. Mezi nejznámější patří tetřev hlušec, neboť v Modravských slatích přežívá největší populace tetřeva v České republice. Trasa nás provede centrální částí obou Národního parku Šumava. Projdeme samovolně se obnovujícími částmi horského lesa. Nahlédneme do unikátního světa horských vrchovišť s unikátní flórou i faunou. 

Vycházka začíná a končí na Modravě, jde okolo Roklanské chaty, soutoku Roklanského potoku s Rokytkou a  Přední Mlynářskou slatí. 

Šumavská krajina bez hranic z.s.
Javorník 83, 384 73 Vacov
26557959