Šumavská krajina bez hranic - Průvodci Šumavou

Občanské sdružení Šumavská krajina bez hranic byla založena v roce 2009. Zakladateli a členy tohoto občanského sdružení jsou "Průvodci Šumavou", tzn. průvodci, kteří byli vyškoleni v rámci kurzů pořádaných Správou Národního parku Šumava jako průvodci Šumavskou přírodou a krajinou.

Posláním občanského sdružení „Šumavská krajina bez hranic“ je šíření a podpora turismu šetrného k přírodě v rámci trilaterální oblasti česko-bavorsko-hornorakouské Šumavy (dále jen „Šumava“). V rámci tohoto poslání jsou myšleny hranice nejen zemské, ale i psychicky a fyzicky vytvořené člověkem. Tato činnost je zaměřena na následující cílové skupiny:

-         návštěvnická veřejnost velkoplošných chráněných území v této oblasti,

-         místní obyvatelé,

-         rodiny s dětmi,

-         dospělí,

-         handicapovaní návštěvníci.

 Základními cíli sdružení jsou:

 1. vykonávání obecně prospěšné činnosti v oblasti šíření forem turismu šetrného k přírodě,
 2. propagace a prosazování principů ochrany přírody na úrovni velkoplošných chráněných území,
 3. podpora turismu šetrného k přírodě ve velkoplošných chráněných území v trilaterální oblasti Šumavy,
 4. podpora ochrany přírody a krajiny Šumavy,
 5. vykonávání obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny,
 6. činností v oblasti environmentálního vzdělávání v regionu Šumavy zvýšit u návštěvníků i místních obyvatel povědomí o přírodních, kulturních i historických hodnotách území,
 7. naplňovat a rozvíjet přeshraniční spolupráci s organizacemi s podobným zaměřením na německé a rakouské straně Šumavy.
 8. pomáhat v rozvoji aktivit místních obyvatel v souladu s trvale udržitelným rozvojem

 Pro dosažení těchto cílů se sdružení snaží:

 1. organizovat vzdělávací akce (přednášky, semináře, exkurze, terénní pochůzky s doprovodem), jejichž prostřednictvím jsou šířeny formy turismu šetrného k přírodě a principy ochrany přírody ve velkoplošně chráněných území,
 2. spolupracovat s orgány životního prostředí a správci velkoplošných chráněných území v projektech s podobným zaměřením,
 3. navazovat a rozvíjet přeshraniční spolupráci,
 4. vydávat informační materiály a tisková prohlášení.

Členové sdružení

Šumavská krajina bez hranic z.s.
Javorník 83, 384 73 Vacov
26557959